เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

สามสอรางน้ำให้บริการติดตั้งรางน้ำมากว่า 10 ปี เราผ่านงานโปรเจ็คใหญ่ๆ มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงแรม หรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเนื้อที่โรงงาน การบริการหลังการขาย การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบติดตั้ง เพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ความปลอดภัยในการทำงาน

เรามีนโยบายวางแผนการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงคอยสอดส่องดูแล พนักงานในสังกัดทุกคนให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และคอยจัดส่งพนักงานอบรมด้าน Safety อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า จะไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างแน่นอน

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของเรามี ตั้งแต่ เจ้าของธุรกิจโรงงาน นักธุรกิจSME วิศวกร  บริษัทก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งนิติบุคคลทั่วไป โดยเราบริการและให้เกียรติลูกค้าทุกระดับเท่าเทียมกัน เพราะเราพึงละลึกไว้เสมอว่าลูกค้าทั้งหมดล้วนมีส่วนช่วยในการสนับสนุน และผลักดันให้เรามีวันนี้